Melchizedek Live Webcast

Hoe gaat het in z'n werk?
Tijdens onze (gratis) live uitzending via internet kun je je open stellen voor de vrede van Melchizedek. Je hoeft er niets speciaals voor te doen. Het werkt het beste voor je als het tijdens de uitzending stil is om je heen en als je je goed kunt concentreren op dat wat je gaat ontvangen.
Ga ontspannen voor het beeldscherm zitten en stel je open voor dat wat er komen gaat.
Het helpt als je je aan het begin afstemt op het gouden hart.
Een uitzending duurt gemiddeld 25 minuten.

Wat gebeurt er tijdens een live webcast?
Melchizedek kiest ervoor om de overdracht van energie plaats te laten vinden via onze Godsvonk en ons Hoger Zelf naar en via onze aura en ogen. De ogen zijn een brugfunctie tussen binnen- en buiten wereld, tussen hemel en aarde.
Daarnaast vindt er door ons een stilte meditatie plaats, met gesloten ogen, waarbij er een overdracht van hemelse energieën plaatsvindt, van het universele Melchizedek bewustzijn naar jouw bewustzijn.
Aan het einde van de sessie spreken wij hardop een formule uit:

"Dat onze aarde een planeet mag worden vol van liefde en vrede".

Deze formulie mag je ook uitspreken, want die helpt heel sterk om de energieën dieper in je aura- en chakrasysteem en in je lichaam te laten indalen.
De vrede en liefde van Melchizedek zul je voornamelijk in eerste instantie gaan ervaren in je hartchakra en je zonnevlechtchakra.

De energie van vrede bouwt zich langzaam op tijdens de sessie. Bovendien komen er vaak verschillende golven van energie, allen met een andere functie, voor liefde, voor vrede, voor herstel van de band met je Godsvonk etc. Daarom is het ook fijn voor je als je de gehele sessie mee kijkt of mediteert, dat mag je zelf bepalen.Er zit dus een opbouw in.

Iedere keer dat je mee doet met deze livestream sessies werk je niet alleen aan vrede voor jezelf, maar ook aan vrede voor anderen. Melchizedek gebruikt de gezamenlijke gecreëerde energie namelijk ook om die uit te delen aan andere mensen. Nu zul je zeggen: maar dat kan hij toch ook gewoon doen, zonder onze hulp? Ja natuurlijk, dat kan en doet hij ook voortdurend. Maar het is op dit moment een gegeven dat een verhoudingsgewijs kleine groep mensen klaar is voor de overgang naar de nieuwe tijd, naar een wereld van liefde en vrede. Velen van de onzichtbare wereld staan klaar om te helpen en weer samen te werken met de mensen.

Veel mensen, eigenlijk iedereen die kijkt, zien naast het Gouden Licht ook andere kleuren die over ons worden uitgestort zoals zilver, blauw en roze. De betekenissen van al die kleuren zijn als volgt:

Goud: Vertegenwoordigt de energie van de Gouden Tijd die op aarde zal komen. Het is de energie van eenheid, liefde, Christusbewustzijn en de kleur die Melchizedek gebruikt voor vrede en contact met je Godsvonk.
Tevens vertegenwoordigt de gouden kleur het "mannelijke deel" in de mens. Het goud geneest, harmoniseert en versterkt/verzacht waar nodig dus het "mannelijke" in de mens.
Zilver: Vertegenwoordigt het "vrouwelijke deel" in de mens. Het zilver geneest, harmoniseert en versterkt/verzacht waar nodig dus het "vrouwelijke" in de mens.
Wit: Vertegenwoordigt het Goddelijke Licht wat ons omringt en alles bezielt.
Blauw: Vertegenwoordigt de "waarheid", in je kracht durven gaan staan, opstaan voor de waarheid en het goede, de vrede van de Hemel, in overeenstemming handelen met de wil van de Hemel.
Roze: Vertegenwoordigt de goddelijke liefde, de zachtheid, de compassie, de genezing van het innerlijk kind.

De engelen willen weer samenwerken met de mensen en ook moeder aarde, sferenzielen, lichtmeesters en lichtmeesteressen, natuurwezens, de Melchizedeks…. Alleen een ander groot deel van de mensen wil dit nog niet, althans niet bewust. De massa moet hiervoor nog ontwaken. Dus op het moment dat ook het mensenrijk samenwerkt en zich met elkaar verbindt voor vrede en hier bewust zijn tijd aan geeft, is dit van onschatbare waarde voor alle lichtwezens en uit dankbaarheid en hoop vermeerderen ze die vredesenergie en delen hem uit over de aarde.

Wanneer zijn de uitzendingen?
Op de pagina agenda tref je de data en tijdstippen aan van de uitzendingen. Daar kun je ook doorklikken naar de live webcast pagina om live een een uitzending en/of live een bijeenkomst bij te wonen.