Oefeningen voor vrede en contact met je Godsvonk

Naast het ontvangen van de vrede en liefde van Melchizedek via de live webcast sessies en de live sessies is het ook aan te bevelen om onderstaande oefeningen toe te passen. Deze oefeningen staan in nauwe relatie met alles wat er mag gebeuren tijdens de sessies en geven een meer dan welkome ondersteuning in alle processen die worden doorlopen op weg naar contact met je eigen Godsvonk en de innerlijke vrede.

Hoge bomen. Van kruin naar wortels.
Dit is een belangrijke oefening!
Melchizedek maakt gebruik van de energie van hoge bomen (en ook van bergen) bij de integratie van zijn energieën in je aura-chakra systeem en fysieke lichaam. Na een live sessie of live webcast sessie zou je naar een plek kunnen gaan waar hoge bomen zijn, zoals een bos. Energetisch zal de ontvangen energie gaan stromen van je top (Godsvonk) via je multidimensionale lichamen naar je chakra’s, je aura, helemaal tot in je fysieke lichaam. De energie wordt zo geaard en helpt je de energieën van vrede te ankeren in jezelf.

 

Himalaya
Melchizedek verblijft graag in het Himalaya gebergte. Als je daar misschien eens een keer bent kun je je daar heel goed met hem verbinden. Maar je kunt je ook verbinden met hem via een foto van het Himalaya gebergte.

 

De Tuinen van Yeshua
De krachtplaatsen/tuinen van Yeshua leveren een schitterende bijdrage aan het verder ontwikkelen van je verbinding met je Hoger Zelf en je Godsvonk. Meer hierover op de pagina
"De Tuinen van Yeshua".

 

Het levende symbool van het hart
Je kan je verbinden met het symbool van het hart door naar dit symbool te kijken, op de website, via een kaart, poster etc. je kan dan hulp vragen aan Melchizedek en zijn helpers.
Je kunt je ook bewust verbinden met het vrede gevende Hart die door Melchizedek is geplaatst in de onzichtbare wereld.
Het symbool van het hart is een levend symbool. Dit betekent dat het in de onzichtbare wereld als een groot stralend hart voortdurend de liefdevolle energieën van vrede uitstraalt. Men kan zich dan ook in gedachten en gevoel verbinden met dit levende symbool.

 

Contact maken met de zon
De krachtige energie van God kan een mens niet rechtstreeks ontvangen. Daarvoor is die energie veel te sterk. We kunnen dat niet verwerken.
God zoekt dus altijd geleiders om zijn energie helemaal tot aan de mensen te brengen op een veilige manier. Engelen zijn bijvoorbeeld geleiders van Goddelijke energieën. Melchizedek is dat ook. God maakt ook gebruik van de zon als geleider. De zon is vol liefde, warmte en licht en kan daarom een goede geleider zijn. God geeft dus ook via de zon zijn zegeningen aan de mensheid.

Zonsopgang
Een goed moment om de hemelse zegeningen te ontvangen via de zon, is de zonsopgang. Je kan gaan zitten op een rustige plek en je openstellen voor de zegeningen van God. Het is belangrijk dat je een relatie aan gaat met God, waardoor er een verbinding kan ontstaan tussen jou en Hem, hierdoor zal het contact tussen jou en je Godsvonk ook versterken.

Oefeningen:

Praat in gedachten tegen God, die zich ook openbaart via de zon. Vraag Hem om je te zegenen, je te helpen, je vriend te worden en mediteer hierop. Je zult merken dat je de zegeningen zult voelen. Hetzelfde kun je doen met Melchizedek. Praat tegen Hem, vraag Hem je vriend te worden en vraag hem om zijn vrede aan je te geven.
   
Een deel van je Hoger Zelf bevindt zich in de zon, leeft in de zon. Je kan vragen aan je Hogere Zelf om je te helpen meer in contact te komen met je Hogere Zelf. Je kan je ook voorstellen d.m.v. visualisatie dat je in de zon leeft en dat dat deel van jou vanuit de zon licht en liefde stuurt naar je aardse persoonlijkheid. Op die manier kan de band tussen jou en je Hoger Zelf zich versterken.
   
Bij de vorige oefening kan je ook voorstellen dat er een prachtige witte lichtbrug is tussen je Godsvonk en jou of je Hogere Zelf en jou. Stel je dan voor dat je hemelse lichtwezen over die brug vanuit de zon naar jou toeloopt.
   
Je kan aan Melchizedek vragen of hij zijn liefde en vrede via de zon in jouw hart wil laten stromen.
   
Je kan vragen aan God of hij Zijn zegeningen aan jouw wil geven via de zon.
   
Je kan vragen om hulp voor genezing van ziektes, zorgen weg te nemen, je blij te maken, emoties te helen etc. De zon heeft van zichzelf veel genezende energie, die nog versterkt kan worden als jij er bewust om vraagt.

Zonsondergang
Vanaf ca. 1 uur voor zonsondergang en bij zonsondergang kan je aan God of Melchizedek vragen om via de zon je te bevrijden van dingen, zoals ziektes, een naar gevoel, een emotie etc. Tijdens dit uur geeft de zon weinig energie, maar neemt vooral energie weg. Dit kun je bewust gebruiken, door te vragen iets weg te nemen waar je graag van af zou willen.

Praten met je Godsvonk
Jij bent in essentie je Godsvonk. Je ware wezen is dus liefde, vrede, harmonie, wijsheid etc. Hoe meer je je daarvan bewust bent, hoe meer de Godsvonk naar voren kan komen. Praat tegen de God in jezelf als tegen je beste vriend en als je geduldig bent, zul je op een gegeven moment de aanwezigheid van God steeds meer en meer in jezelf ervaren.

Omgaan met emoties.
Voordat de vrede zich blijvend in je vestigt, zul je ook nog regelmatig emoties hebben. Emoties maken deel uit van de aard van de mens en zijn daarom natuurlijk. Emoties zijn een innerlijke beleving van bijvoorbeeld; vreugde, angst, verdriet, wanhoop, eenzaamheid, depressie etc. Dualistische emoties geven vaak aan dat er iets nog om heling vraagt en/of om bewustwording. Ze vervullen dus een signaalfunctie. Emoties trekken je uit je innerlijke centrum. Er zijn hele goede manieren om met emoties om te gaan, waardoor je innerlijk meer kunt helen.

1. Blijf bij de emotie. Stel dat je bijv. heel boos bent. Wees je dan bewust dat je boos bent. Accepteer het. Heb er geen oordeel over, maar blijf bewust bij de boosheid. Vraag dan innerlijk aan je Godsvonk om je te helpen. Je zult merken dat de boosheid verdwijnt en plaats maakt voor vreugde.

2. Verbind je met een hoger niveau in je zelf. Jij bent je emoties niet. Je bent de wanhoop, de angst, de boosheid, het verdriet, niet. Er is een deel in jou, je hoger zelf en je godsvonk, die heel zijn, die liefde en vrede zijn. Verbind je met dat deel in je dat groter is dan je emotie. Van daaruit accepteer je je emotie en omarm het in liefde.
Beide oefeningen werken goed. Hierdoor kan het gevoel van onmacht en dat de emoties sterker zijn dan jezelf oplossen.

Bij beide ga je een verbinding aan met je eigen diepste wezen dat onvoorwaardelijke liefde is. Zo kan je eigen hogere liefde je meer de basisliefde en geborgenheid geven die een voorwaarde zijn om je prachtige Godsvonk tot bloei te laten komen.
Je emoties kan je zo gebruiken als brandstof voor het laten groeien van je liefde en versterken van je band met je Godsvonk.